ติดต่อเรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ :  0-5531-3114 โทรสาร : 0-5531-3116
เว็บไซต์ : http://www.scphpl.ac.th
อีเมล : pr@scphpl.ac.th
Faceboook : https://www.facebook.com/phcpl15

แผนที่การเดินทาง