โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทบทวนแผลกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2562 (5-7 ก.ย. 2561)

โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทบทวนแผลกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2562 (5-7 ก.ย. 2561)  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายภาคเหนือ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายภาคเหนือ จัดขึ้น ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AUN-QA โดยมีวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ

26 มีนาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AUN-QA โดยมีวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม