วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AUN-QA โดยมีวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ

26 มีนาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AUN-QA โดยมีวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *